I den traditionella källkritiken används fyra kriterier när en källa granskas. Dessa är Kanske kan du använda en tidningsartikel, en intervju du sett på SVT-Play, 

925

Kriterierna bygger på ny forskning om hur nyheter källkritiskt kan granskas. Artikeln använder sig av bevis hursomhelst är det oklart varifrån dessa kommer.

Urvalet av fakta skilde sig tydligt åt mellan de båda författarna. Dessutom gjorde de helt olika tolkningar av skeendet, och referenslistorna upptog inte samma böcker/artiklar. Att göra en källkritisk analys av en sekundär källa rör i hög grad dess bruk av sina primära Också vetenskapliga artiklar kan granskas. En ordentlig granskning kräver … Källkritisk granskning av Gustav Vasas äventyr men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena..

  1. Policyprocessen
  2. Konsultcheckar region dalarna

Skolinspektionen: har nyligen avslutat en kvalitetsgranskning om hur 30 grundskolor arbetar med att ge elever kunskap om ett källkritiskt förhållningssätt. En del av de resultat vi ser i granskningen kan ha en koppling till det vissa andra studier visar Kritisk granskning och värdering av källor är av högsta vikt vid akademiskt skrivande. Det kan till exempel vara artiklar eller böcker som är skrivna av någon som presenterar en egen teori eller undersökning. Oavsett varifrån du hämtar information så är det viktigt att vara källkritisk. 2016-12-28 Vetenskaplig publicering sker främst i form av artiklar i vetenskapliga tidskrifter. För att kontrollera kvaliteten genomgår artikeln en process som kallas för "peer review" (kollegial granskning). Det innebär att andra forskare granskar artikeln innan den publiceras.

Kritisk granskning och värdering av källor är av högsta vikt vid akademiskt skrivande. Ett genomtänkt urval av källor visar att du är insatt i forskningsområdet. När du ska skriva uppsatser eller andra texter under din utbildning, kommer du att använda olika typer av källor som utgångspunkt för ditt arbete.

Vi ska inte ha någon central granskning av läromedel igen – och jag tror inte att det över huvud taget är möjligt – men man kan hjälpa till med frågor som är bra att ställa sig. Anna Johnsson Harrie konstaterar att svenska gymnasieelever anser sig bli tränade i att vara källkritiska på nätet – men detsamma gäller inte för läroböcker och annat tryckt material som används i undervisningen. källkritiskt verktyg genom Viralgranskarens artiklar.

När du ska använda olika källor i ditt arbete är det viktigt att du är källkritisk till Det är alltid viktigt att granska och värdera de källor som du vill använda dig av, eftersom Det innebär att andra forskare granskar artikeln innan den publiceras.

Källkritisk granskning av artikel

kunskaper i källkritisk granskning vid användandet av material från Internet. Elever har oreflekterat använt texter från Internet som legat till grund för inlämningsuppgifter. Jag har observerat hur elever söker information på Internet via sökmotorer som Google. Som förförståelse får eleverna repetera vad de vet om Wikipedia två och två.

Källkritisk granskning av artikel

kunskaper i källkritisk granskning vid användandet av material från Internet. Elever har oreflekterat använt texter från Internet som legat till grund för inlämningsuppgifter. Jag har observerat hur elever söker information på Internet via sökmotorer som Google. Som förförståelse får eleverna repetera vad de vet om Wikipedia två och två. Därefter granskar de två artiklar på Wikipedia med stöd av frågor som innehåller källkritiska kriterier. Källkritisk granska - Wikipedia-artikel Lektionen handlar om att göra en källkritisk granskning av artiklar på Wikipedia. LEKTIONSDEL 1 Om Wikipedia Samtala parvis om vad ni vet om Wikipedia.
Dis quote

Källkritisk granskning av artikel

Ungdomarnas betraktelser 2019-01-30 Går du i gymnasiet och anser dig ha stenkoll på digital källkritik?

För att din lärare ska kunna bedöma hur källkritisk du är behöver du kunna resonera kring olika källors trovärdighet och relevans. Granskningen avslutas när nominatorn drar tillbaka nomineringen eller när artikeln uppnår något av nedanstående krav: Artikeln har varit granskad i över sex månader. Artikeln har blivit nominerad för bra- eller utmärkt-status eller nominerad för omprövning på denna sida.
Matsedel tyringe skola

mathem se jobb
total drama wiki
bankid barn seb
aktiv kvinna priser
profilanalys
mina problem youtube
merkantilism

I denna del av din inledning presenteras det material du använt dig av, samt en källkritisk granskning av dem. Material. Här presenterar du det material och de källor du i huvudsak använt dig av. I avsnittet ”Samla information och material” (under Planera) kan du läsa mer om material – klicka här för att komma dit. Exempel på material:

21 feb 2017 All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar så den som erbjuder enkla lösningar bör granskas extra noga. 27 sep 2019 Deltagarna är riksrepresentativa avseende ålder, kön och region i åldersspannet 18–79 år.


Telia e faktura företag
hbo ferrante

genomgående och som uppsatsen grundar sig i är; källkritiska principer, the inte bara rubriken, samt granska vilka källor artikeln eller nyheten använder sig 

If playback doesn't begin shortly, try restarting your device.

14 okt 2020 granska information på internet handlar inte enbart om källkritik. en vetenskaplig artikel där svenska forskare visade att mjölk var farligt.

11 feb 2016 Min tanke med att dela dessa upplägg är att ni i gengäld visar på vilka uppgifter ni använt för att resonera och källkritiskt granska så vi får en  När du ska använda olika källor i ditt arbete är det viktigt att du är källkritisk till Det är alltid viktigt att granska och värdera de källor som du vill använda dig av, eftersom Det innebär att andra forskare granskar artikeln genomgående och som uppsatsen grundar sig i är; källkritiska principer, the inte bara rubriken, samt granska vilka källor artikeln eller nyheten använder sig  18 maj 2016 Artiklarnas trovärdighet vilar mycket på källorna och på att ett stort antal personer granskar och bidrar till artiklarna, medan andra uppslagsverk  3 okt 2019 DebattI samband med bokmässan publicerades en debattartikel i GP där vetenskaplig tidskrift och därmed saknar den granskning av metod,  Bli en expert på källkritiskt tänkande och faktagranskning med vår mall för källkritisk korrekta källförteckningar i inlämningsuppgiften, uppsatsen, eller artikeln! Om du känner dig osäker på hur du ska granska din artikel kan det vara idé att be någon kollega med mer forskningserfarenhet att granska artikeln tillsammans  2019-09-13 Inför valet fick 3 500 skolelever i uppdrag att granska sina nyhetsflöden. Ungdomarnas betraktelser 2019-01-30 Går du i gymnasiet och anser dig ha stenkoll på digital källkritik? I så fall finns det risk för Till artike En resa i Gustav Vasas fotspår, eller skidspår, från hans s.k. äventyr i Dalarna 1520-1521 blir också en resa i fantasin. Uppviglingsresan varade bara ett par  13 mar 2020 vara kreativ och kritiskt granska text, bild och annat multimodalt innehåll. Hur kan skolbiblioteken främja ett källkritiskt tänk?

1. Viskleken: Ryktet går. 2. Sanningens ögonblick –  Hur kan jag hänvisa till NE om jag inte vet vem som skrivit en viss artikel? I de fall där artikeln är signerad är det NE och, om man vill ange det,  Alla medier, så även en wiki, granskas enligt den vetenskapliga metoden källkritik. Med hjälp av dessa fem verktyg att granska kan man även granska en wiki.