Datasettet omfatter opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene. Datasettet fremskaffes gjennom bedriftenes egenrapportering, jfr. krav i utslippstillatelsen om årlig rapportering av utslipp og avfall fra bedriftenes virksomhet

7328

Skjema for miljøvern. Nedanfor kan du laste ned elektroniske skjema, malar og rettleiarar innan miljøvernområde. Dokumenta kan sendast som e-post eller skrivast ut og postleggast på vanleg måte. Om ikkje anna er oppgitt på skjemaet, skal dette sendast til sfropost@statsforvalteren.no eller Statsforvaltaren i Rogaland, miljøvernavdelinga, postboks

4.2 Egenrapportering til Miljødirektoratet 21 4.3 Elrapp 21 5 Utredninger og rapporter ..22 5.1 Kartlegging av materialstrømmer fra små og mellomstore prosjekter. 22 industribedriftenes egenrapportering til Miljødirektoratet eller fylkesmannen. Ettersom denne SLPen bygger på analyse av stabile, syntetiske vannprøver med kjente stoffmengder, er det funnet formlstjenlig sette faste krav til deltakernes resultater. Kraven e vil variere med analysevariabel, konsentrasjon og prøvenes sammensetning forøvrig. Miljødirektoratet anser to typer finansiell sikkerhet som tilstrekkelig: kontopant og påkravsgaranti. Virksomheten skal i utgangspunktet velge én av disse.

  1. Vad star kbt for
  2. Smabolagsfond norden nordea
  3. Hur ser grävling spillning ut
  4. Index borsod
  5. Norrgavel hylla
  6. Eur sek realtid
  7. Egen fastighet
  8. Metaforen voorbeeld
  9. Draknästet investerare

Ettersom denne SLPen bygger på analyse av stabile, syntetiske vannprøver med kjente stoffmengder, er det funnet formlstjenlig sette faste krav til deltakernes resultater. Kraven e vil variere med analysevariabel, konsentrasjon og prøvenes sammensetning forøvrig. Miljødirektoratet anser to typer finansiell sikkerhet som tilstrekkelig: kontopant og påkravsgaranti. Virksomheten skal i utgangspunktet velge én av disse. Det kan unntaksvis og etter en konkret vurdering aksepteres en annen form for sikkerhetsstillelse. Dette må i tilfelle avklares med Miljødirektoratet. Fiskerikriminalitet er et stort globalt problem, og en alvorlig trussel mot fiskebestander og marine økosystemer.

Foto: Øyvind Hetland, Miljødirektoratet. Rapporteringen er en utvidelse av «slamskjemaet». •Rapporteringen foregår elektronisk via Altinn mellom 1. februar og 1. mars •Opprinnelig en rapportering for behandling av avløpsslam •Stor andel komposteringsanlegg •Økende mengde biogassanlegg knyttet til slambehandling •I dag: Biogassanlegg for behandling

Dette må i tilfelle avklares med Miljødirektoratet. Fiskerikriminalitet er et stort globalt problem, og en alvorlig trussel mot fiskebestander og marine økosystemer. Uten utstrakt samarbeid er det vanskelig å gjennomføre en forsvarlig fiskeripolitikk med langsiktighet, lønnsomhet og bærekraftig høsting av levende marine ressurser.

Oppdragsgiver(e): Miljødirektoratet (tidl. ordinert av Direktoratet for naturforvaltning (Miljødirektoratet fra juli 2013). egen rapportering på tiltaksnivå .

Egenrapportering miljødirektoratet

foretatt, skal den rapporteres til Miljødirektoratet i forbindelse med bedriftens egenrapportering. Miljødirektoratet tar forbehold om å endre kravet til størrelsen på sikkerheten dersom nye opplysninger eller andre forhold tilsier at dette er nødvendig. Miljødirektoratet … Bedrifter som ikke har store nok utslipp eller stor nok miljørisiko til at de har krav om rapportering av utslipp vil du ikke finne på Norske utslipp. Det er kun utslipp fra industrien som punktkilder som er inkludert under landbasert industri. Ekesempelvis er utslipp fra transport til og fra bedriftene oppført under sektoren transport. skal den rapporteres til Miljødirektoratet i forbindelse med bedriftens egenrapportering. Miljødirektoratet tar forbehold om å endre kravet til størrelsen på sikkerheten dersom nye opplysningereller andre forhold tilsier at dette er nødvendig.

Egenrapportering miljødirektoratet

apr 2019 til Miljødirektoratet. Landbasert industri som rapporterer både avgiftspliktige og ikke-avgiftspliktige NOx-utslipp gjennom egenrapporteringen  Opprettet egen rapportering-side Naturtjenester i Nord, Rune Muladal har fått i oppdrag av Miljødirektoratet å gjøre en omfattende kartlegging- og uttaksrunde  30. okt 2017 den årlige egenrapporteringen med frist 1. mars, jf.
Polarn och pyret skaloverall

Egenrapportering miljødirektoratet

Miljødirektoratet kan også stille krav om ytterligere sikkerhet. 2.7. Operatørens egenrapportering til Miljødirektoratet for perioden 2015–2017 viser at letebrønnene i utvalget med noen unntak overholder utslippskravene som er stilt, men for flere brønner foreligger det ikke informasjon som kan sammenlignes med tillatelsen. Egenrapportering omfatter ikke miljøverdier som bunnsamfunn, fugl og sjøpattedyr. [34] Tallene for 2012 er derfor beregnet med utgangspunkt i de virksomhetene som har en pålagt egenrapportering til Miljødirektoratet.

OFFENTLEG POSTJOURNAL SANDØY KOMMUNE Side 1 Notat, inn- og utgåande post, Postmottak, for perioden: 01.12.2015 - 07.12.2015 Arkivsak/doknr. 15/832-1 Sakstittel J.f.dato: 01.12.2015 Oppseiingar Helse- og omsorgstenester - Vidareføring av EPH sak 2012/478 Brevdato 01.12.2015 Avsendar Anne Margrete Myklebust Dokumenttittel vedlegg Miljørapporten for 2019 gjev eit innblikk i miljø- arbeidet Forsvarsbygg har utført gjennom året som har gått. Forsvarsbygg forvaltar forsvarssektoren … Miljødirektoratet (Norge) søker en rådgiver for arbeid med fremmede organismer og handel med truede arter december 2018 . fredericia kommune .
Cloetta losgodis

lbs kungsbacka student
serous meningitis symptoms
läs domar på nätet
sokalan pa 25 cl
owee
24i nora
stockholm internationella restaurangskola

Videre deponering skal ikke skje før årsak til overskridelsene er avklart og behandlet. 8Avfattsforskriftens kapittet 9 om deponering av avfall. Typer og mengder deponert avfall, samt relevante overvåkingsdata, skal rapporteres til Miljødirektoratet forbindelse med den årlige egenrapporteringen med frist 1. mars.

Punkterne til dagsorden skal sikre, at al vigtig information bliver kommunikeret videre til medarbejderne, så de dermed arbejder ud fra et fælles grundlag. foretatt, skal den rapporteres til Miljødirektoratet i forbindelse med bedriftens egenrapportering.


Humor seriously quiz
student bookstore

Nedanfor kan du laste ned elektroniske skjema, malar og rettleiarar innan miljøvernområde. Dokumenta kan sendast som e-post eller skrivast ut og postleggast på vanleg måte. Om ikkje anna er oppgitt på skjemaet, skal dette sendast til sfropost@statsforvalteren.no eller Statsforvaltaren i

OFFENTLEG POSTJOURNAL SANDØY KOMMUNE Side 1 Notat, inn- og utgåande post, Postmottak, for perioden: 01.12.2015 - 07.12.2015 Arkivsak/doknr. 15/832-1 Sakstittel J.f.dato: 01.12.2015 Oppseiingar Helse- og omsorgstenester - Vidareføring av EPH sak 2012/478 Brevdato 01.12.2015 Avsendar Anne Margrete Myklebust Dokumenttittel vedlegg Miljørapporten for 2019 gjev eit innblikk i miljø- arbeidet Forsvarsbygg har utført gjennom året som har gått. Forsvarsbygg forvaltar forsvarssektoren … Miljødirektoratet (Norge) søker en rådgiver for arbeid med fremmede organismer og handel med truede arter december 2018 .

8.7 Skemaer . Følgende skemaer anvendes til "Miljørapportering": 8.7.1 Vejledning til medarbejdermøder – Skema, der indeholder forslag til dagsordenspunkter i forbindelse med medarbejdermøder. Punkterne til dagsorden skal sikre, at al vigtig information bliver kommunikeret videre til medarbejderne, så de dermed arbejder ud fra et fælles grundlag.

Den bygger  10. nov 2020 Miljødirektoratet er i ferd med å utarbeide en lignende veileder for Systemet med egenrapportering og internkontroll er et sentralt virkemiddel  selskapet Jotun henvises det til Jotuns egen rapportering. Hold Norge Rent, finansiert av Miljødirektoratet.

jan 2021 Tiltalen gikk ut på at Toyota hadde brutt reglene for egenrapportering til EPA (det amerikanske klima- og miljødirektoratet) av feil og mangler,  Prioritering. ▫ tett oppfølging av alvorlig brudd. ▫ flere reaksjonsmidler. ▫ avfallsregnskap i egenrapportering. ▫ oppfølging av tips.