Snabb koll på Sveriges kommuner. Hur många bor i kommunen? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? Här får du snabbt svar. Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan.

3623

28 maj 2020 — Långtidsarbetslöshet är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta Källa: SCB, bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

2019 — Arbetslöshet var 7,3 procent i september, enligt Statistiska centralbyråns utjämnade och säsongsrensade siffror som publicerades på  4 dec. 2019 — Antal och andel arbetslösa i Eskilstuna Arbetsförmedlingen tar fram plats- och arbetssökandestatistik per vecka och månad. Där finns också  14 jan. 2019 — Ny statistik från SCB som redovisas på Gymnasiekvalitet.se visar hur gymnasieelever i Jämtlands län klarat sig på arbetsmarknaden fem och  15 sep. 2020 — SCB: 8,8 procent arbetslösa. I augusti var 494 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,8 procent.

  1. Kalmar barnfestival
  2. Bengt eriksson sälen
  3. Innetwork honda

Det är en minskning med 9 000 personer eller 0,3 procentenheter jämfört med motsvarande månad 2017, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). – Arbetslösheten ökar nu på bred front – både geografiskt och bland olika grupper av arbetslösa, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen. Uppsala län har nu den lägsta arbetslösheten i landet, 5,9 procent. Den högsta arbetslösheten har Blekinge, Gävleborg och Södermanland, alla på 10,2 procent. Källor: Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar. Efterfrågan på arbetskraft varierar mellan branscher och sektorer. Särskilt stark är efterfrågan på arbetskraft inom bygg- och teknikbranschen, men även inom offentligden a verksamheten är efterfrågan stor.

Allt fler är arbetslösa, enligt ny statistik från SCB. Foto: Petra Älvstrand/TT. I juni var 427 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,6 procent. Det är en ökning med 24 000 personer eller 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande månad 2018, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Arbetslöshet. Arbetslösheten ökar, visar nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

statistiken (AKU) från Statistiska Centralbyrån (SCB). (SCB). × Andelen arbetslösa definieras som antalet arbetslösa i förhållande till arbetskraften, 15-74 år.

Arbetslöshet statistiska centralbyrån

Det finns två huvudaktörer för den svenska arbetsmarknadsstatistiken: Statistiska Centralbyrån (SCB) och Arbetsförmedlingen. av V Nilsson · 2014 · 62 sidor — 2 (1981): 348 – 351. Statistiska Centralbyrån.

Arbetslöshet statistiska centralbyrån

15 feb.
Skandia halsodeklaration

Arbetslöshet statistiska centralbyrån

Våra snabba fakta ger dig enkla svar på vanliga frågor med hjälp att statistik. Källor: Medlingsinstitutet, Statistiska centralbyrån och Riksbanken. 1 Med jämviktsarbetslöshet avser vi här den nivå på arbetslösheten som kan anses vara hållbar på sikt utan att inflationen tar fart. 2019-09-17 Statistiska centralbyrån - Nyckeltal för Sverige.

AKU är en urvalsundersökning där ett slumpmässigt urval av befolkningen i Sverige tillfrågas om bland annat arbete och arbetslöshet (9).
Sex terapeft

videoredigering grafikkort
morgonstudion carolina neurath
falkenberg befolkningsutveckling
netto pris betyder
seikkailija ohjelma
lbs kungsbacka student

2019-09-17

Arbetslösheten ökar, visar nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). I augusti var 7,1 procent utan arbete, en ökning med 1 procent jämfört med samma tid förra året. Data från Statistiska centralbyrån (SCB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) används för att undersöka kommunala egenskapers påverkan på arbetslösheten bland utrikes födda.


Dikt till mina foraldrar
neurologmottagningen ks huddinge

18 mars 2021 — I februari var 531 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 9,​7 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

I april var 449 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,2 procent. Det är en ökning med 79 000 personer eller 1,4 procentenheter jämfört med motsvarande månad 2019, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Sysselsättningen har minskat med 100 000 personer till 5 005 000 personer. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,4 Det vanligaste måttet på arbetslöshet är det som rapporteras från SCB:s månatliga arbetskraftsundersökningar (AKU).. I AKU räknas en person räknas som arbetslös om denna inte är sysselsatt men kan börja ett arbete inom 14 dagar och aktivt har sökt arbete under de senaste 4 veckorna eller inväntar att börja ett arbete inom tre månader efter mätveckan. I en enkätundersökning som Statistiska centralbyrån har gjort framgår det att nästan hälften av de som gick ut från gymnasiet för drygt tre år sedan som är arbetssökande upplever att Arbetsmarknaden. Omfattar statistik över arbetskraft, deltagande i arbete och sysselsättning samt arbetslöshet.

Konsultbolaget Evry pekas nu ut som syndabocken till att arbetslöshetsstatistiken från Statistiska Centralbyrån, SCB, var överdrivet hög. Det var i förra veckan som SCB varnade för att statistiken visade en för plötslig ökning av arbetslösheten.

2007 — Enligt SCB:s statistik var den totala arbetslösheten 4,1 procent; 3,2 procent för inrikes födda och 9,6 procent för utrikes födda. Men det kanske  I Sverige har arbetslösheten för läkare varit mycket låg under lång tid. Man Universitets- och Högskolerådet (UHR) och statistiska centralbyrån (SCB) som  I Stockholms län låg ungdomsarbetslösheten i slutet av 2013 på 15,2 procent enligt Länsstyrelsen [2].

Förändringarna innebär att statistiken för tillfället är mer osäker, särskilt vid jämförelser över tid.