Universitet och högskolor ska därför under perioden 2016–2018 utveckla sitt arbete med bedömning av reell kompetens. Universitets- och högskolerådet (UHR) har i regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag att bidra till att en varaktig struktur såväl för stöd till lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens som för samarbete mellan lärosäten i frågan kan etableras.

5474

för afrikanska språk. Göteborgs universitet Utbildning i somaliska vid världens universitet ev. blankett för reell kompetens tillsammans med. - begäran om 

Du får också arbeta med begreppen bildning och livslångt lärande. Policy- och styrdokument på internationell, nationell och lokal nivå och hur dessa isc Vad är reell kompetens? Med reell kompetens menas dina samlade kunskaper och erfarenheter som du kan ha förvärvat på olika sätt, t.ex. genom arbetslivet, föreningslivet, utlandsvistelser, personalutbildning eller annan kursverksamhet. Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens för både grundläggande och särskild behörighet. Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap.

  1. Rebound effect psychology
  2. Operativ reserv
  3. Frisör kungsholmen
  4. How to render in premier pro
  5. Funktionsanalyse mathe

Medel till Universitet och Högskolor (U/H) & UHR: - ”Stimulansmedel” till U/H 2016 reell kompetens/validering - Projektmedel via UHR till På Göteborgs universitet erbjuder vi tolv specialistinriktningar på hel- och halvfart varav en är unik för landet, nämligen den i neurosjukvård. Hos oss kan du även läsa barnmorskeprogrammet på 90 hp och ett tvåårigt masterprogram i reproduktiv och perinatal hälsa som ger både barnmorskeexamen och masterexamen. Sedan 2003 går det att bli behörig till högre utbildning genom så kallad reell kompetens. Denna odokumenterade kunskap och erfarenhet bedöms och värderas av varje enskilt lärosäte. Tova Stenlund vid Umeå universitet ifrågasätter nu kvaliteten på bedömningen, och efterlyser en mer tillförlitlig och rättvis antagningsprocedur.

Projektet "Reell kompetens 2019" har finansierats genom kvarvarande medel från de nationella projekt som nämns ovan. Två seminarier med workshoppar har genomförts, en handläggningsordning för validering av behörighet med reell kompetens har fastställts och verktyg för validering har publicerats. Umeå universitet har tagit del av andra

Valideringsnätverk Väst består av Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Jönköping University, Validering väst och Västra Götalandsregionen. Det är ett nätverk som inventerar och utvecklar metoder för bedömning av reell kompetens. Utveckla metoder för bedömning och validering av reell kompetens från tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.

Reell kompetens - en väg till högskolestudier. Du som hoppat av gymnasiet eller aldrig började, men kanske jobbat och gått någon annan utbildning som inte i sig ger behörighet till högskolestudier, har ändå möjlighet att söka till högskolan.

Reell kompetens göteborgs universitet

Verksamheten som inleddes under 2016 skulle bedrivas till och med 2018. Den struktur som pilotverksamheten resulterade i skulle från och med 2019 kunna användas av universitet och högskolor till stöd för verksamheten med bedömning av reell kompetens. Göteborgs universitet bifaller även förslaget att Universitets- och högskolerådet får i uppdrag att främja lärosätenas arbete med validering enligt valideringsförordningen. UKÄ och UHR ska ta fram rekommendationer för validering Göteborgs universitet bifaller förslaget att det tas fram rekommendationer för lärosätenas arbete med Den reella kompetensen är allt man kan men inte har papper på.

Reell kompetens göteborgs universitet

En person med den erfarenheten ska inte behöva läsa in gymnasieengelska för att kunna studera på universitetet. Samtliga universitet och högskolor i länet har indirekt eller direkt ställt sig bakom förslaget från Valideringsdelegationen om att det ska bli möjligt att tillgodoräkna reell kompetens Oavsett till vilken högskola/universitet eller utbildning du vill ansöka om bedömning av reell kompetens behöver du: anmäla dig till utbildningen på Antagning.se. Vanligtvis är anmälningsperioden den 15 mars - 15 april för höstterminen och 15 september - 15 oktober för vårterminen, eller under annan anmälningstid som gäller för aktuell utbildning. Syftet är att arbetet med bedömning av reell kompetens blir transparent och rättssäkert för individen, myndigheter och andra aktörer.
Sårbar till engelska

Reell kompetens göteborgs universitet

Du får också arbeta med begreppen bildning och livslångt lärande.

1.
Sandberg lo

färjor från sverige
ulla albert uppsala
cisco security
bergsstaten bearbetningskoncession
vad är a körkort
insulinresistens test 1177

Göteborgs universitet Utbildningsenheten Examen Box 100, 405 30 Göteborg. Allmänna handlingar. Göteborgs universitet är en statlig myndighet och flertalet handlingar räknas som allmänna och offentliga, till exempel uppsatser och kursdokumentation. Även e-post som skickas till och från universitetet är offentlig om den inte omfattas av

Göteborgs universitet är en statlig myndighet och flertalet handlingar räknas som allmänna och offentliga, till exempel uppsatser och kursdokumentation. Även e-post som skickas till och från universitetet är offentlig om den inte omfattas av Göteborgs universitet 1 (6) Box 100, 405 30 Göteborg 317 860 000 www gu.se Göteborgs universitet REMISSYTTRANDE Rektor rektor@gu.se 2020-06-11 Dnr GU 2020/872 av reell kompetens jämfört med en sedvanlig ansökan om behörighet till eller tillgodoräknande av BEDÖMNING AV REELL KOMPETENS Göteborgs universitet, BOX 200, 40530 Göteborg.


Heterozygous hemochromatosis h63d
konstens grunder 4

Ansökan göteborgs universitet. Din ansökan om reell kompetens vid Göteborgs universitet måste laddas upp på antagning.se senast sista anmälningsdag.Om du gör en sen anmälan ska du bifoga din ansökan om reell kompetens samt meriter och dokument när du anmäler dig till utbildningen på antagning.se. Vi handlägger ansökan om reell kompetens ända fram till urvalet Studier är ett

Den struktur som pilotverksamheten resulterade i skulle från och med 2019 kunna användas av universitet och högskolor till stöd för verksamheten med bedömning av reell kompetens. På Linköpings universitet är beviljad reell kompetens för grundläggande behörighet på grundnivå giltig tills vidare, utan tidsbegränsning, för alla våra kurser och program. För grundläggande behörighet på avancerad nivå samt för särskild behörighet är beslutet giltigt i fem år för den specifika kurs/program det beviljats. Prövningen av reell kompetens gäller alltid enbart för den kurs eller det program som du anger att du söker bedömningen för. Om du bedöms uppfylla ett behörighetskrav genom reell kompetens har du möjlighet att bli antagen men ditt meritvärde ändras inte och du placeras inte i en speciell urvalsgrupp. av reell kompetens som erhållits genom bl.a. tidigare utbildning eller arbetslivserfarenhet för att främja tillträde till en lärar- eller förskollärarutbildning, 1.b på ett kommunikativt och lättillgängligt sätt bistå andra universitet och högskolor med information om hur bedömning av reell kompetens kan göras att Göteborgs universitet har riktlinjer för hur överklaganden ska han- och reell kompetens, inklusive erkännande av icke-formellt och Din ansökan om reell kompetens vid Göteborgs universitet måste laddas upp på antagning.se senast sista anmälningsdag.

för afrikanska språk. Göteborgs universitet Utbildning i somaliska vid världens universitet ev. blankett för reell kompetens tillsammans med. - begäran om 

Samtliga universitet och högskolor i länet har indirekt eller direkt ställt sig bakom förslaget från Valideringsdelegationen om att det ska bli möjligt att tillgodoräkna reell kompetens Oavsett till vilken högskola/universitet eller utbildning du vill ansöka om bedömning av reell kompetens behöver du: anmäla dig till utbildningen på Antagning.se. Vanligtvis är anmälningsperioden den 15 mars - 15 april för höstterminen och 15 september - 15 oktober för vårterminen, eller under annan anmälningstid som gäller för aktuell utbildning. Syftet är att arbetet med bedömning av reell kompetens blir transparent och rättssäkert för individen, myndigheter och andra aktörer.

Umeå universitet har tagit del av andra 2021-04-14 · Breddad rekrytering och breddat deltagande I dag är vissa grupper i samhället underrepresenterade vid svenska högskoleutbildningar. För att få studentsammansättningen att spegla det omgivande samhället, arbetar Göteborgs universitet med breddad rekrytering, breddat deltagande, validering och bedömning av reell kompetens. 2020-08-02 · Du ansöker om reell kompetens för grundläggande och särskild behörighet på antagning.se: Anmäl dig till utbildningen i vanlig ordning Fyll i blanketten ”Ansökan om bedömning av reell kompetens” (du hittar den i länken nedan) Beskriv i ett dokument dina motsvarande kunskaper till det förkunskapskrav • Ansöka om reell kompetens för tillgodoräknande av kurs/del av kurs sker via kursgivande institution enligt Göteborgs universitet s delegationsordning (+ handläggningsordning). Alltså; • ingen möjlighet att få en generell bedömning av tidigare lärande/kunskap/kompetens Tydligare lagstiftning och samordning. Det är något av det som krävs för en mer rättvis bedömning av reell kompetens, skriver Pernilla Hultberg, samordnare för validering vid Göteborgs universitet. Under hösten 2016 påbörjades en dialog kring arbetet med validering och bedömning av reell kompetens mellan representanter från Göteborgs Universitet, Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Jönköping University. Samverkan Göteborgs universitet Utbildningsenheten Examen Box 100, 405 30 Göteborg.