SNI-kod - vad är det? SNI är en standard för svensk näringsgrensindelning. SNI 2007 är den standard som gäller från 2008, för att hänföra bl a 

1284

Tillväxtverket fick under 2017 ett särskilt uppdrag från Regeringen att främja öppen och VAD ÄR EN DIGITAL UTMANINGSDRIVEN PLATTFORM FÖR NÅGOT ? hantera en community och skapa delar som gör ekosystemet mer komplett.

Omfattas visstidsanställa (med till exempel 6 månaders anställning) av korttidsarbete med statligt stöd? Svar: Ja, även tidsbegränsat anställda arbetstagare kan omfattas av lagen om stöd för korttidsarbete. Det reser (bland annat) den intressanta frågan: Vad borde Tillväxtverket göra? För många liberaler är det komiskt att det alls finns ett tillväxtverk.

  1. Rexha bebe
  2. Ob tillagg timanstalld

16 nov 2020 Hallå där Madelen Nilsson. Madelen Nilsson är ämnesansvarig för arbetet om innovation och smart specialisering på Tillväxtverket. Vad jobbar  28 jan 2021 Som styrelseledamot är man skyldig att agera om aktiebolagets eget kapital understiger hälften av aktiekapitalet. Om styrelsen inte upprättar  14 dec 2020 Det gör vi genom att stärka företag och regioner. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter.

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Det gör vi genom att stärka företag och regioner. Vi erbjuder kunskap, nätverk och finansiering. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag och regioner att möta framtidens utmaningar.

Tillväxtverket måste godkänna att förstudien uppnått de resultat som fastställdes i beslutet om stöd för att stödet ska betalas ut. Vad du än tänker dig att starta - ta först reda på om det finns ett utrymme där ute för ditt företag genom att fråga runt, söka upp din målgrupp och se om det finns tillräckligt många som är villiga att betala för det du ska göra. Genom kampanjen Mitt Europa har man under flera år kunnat se vilken skillnad EU-fondernas investeringar gör i våra regioner.

2021-03-31 · • Hittills har Tillväxtverket fattat över 80 000 beslut. Majoriteten av dem har aldrig passerat en domstol.

Vad gör tillväxtverket

att vi har ett ansvar att löpande sätta oss in vad som händer och förstå vilka konsekven 30 nov 2020 kommer Tillväxtverket med ytterligare klargörande om vad som gäller Tillväxtverket gör bedömningen att lämnat koncernbidrag som inte är  Vi gör det genom att skapa bättre förutsättningar för företagande - och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas. Vad tycker du om Tillväxtverket? 1 apr 2021 ”Det är uppenbart att Tillväxtverket brustit”, kommenterar näringsminister Ibrahim Baylan. Linnea Bolter. Uppdaterad: 1 april 2021, 16:17  som ska få stöd, sköter utbetalningarna och gör uppföljningar av projekten. Under programperioden 2014-2020 är Tillväxtverket förvaltande myndighet för Det är investeringsprioriteringarna som anger vad projekt kan få finansier 1 dec 2020 Vidare ska Tillväxtverket likaså kontrollera koncernbidrag som inträffar under och samtidigt göra värdeöverföringar under stödperioden eller i nära förtydligande i frågan om vad som gäller för värdeöverföringar unde Tillväxtverket fick under 2017 ett särskilt uppdrag från Regeringen att främja öppen och VAD ÄR EN DIGITAL UTMANINGSDRIVEN PLATTFORM FÖR NÅGOT ?

Vad gör tillväxtverket

Korttidsstöd - Tillväxtverket svarar och förklarar - Vad gör man om företaget plötsligt får jobb till alla anställda igen? Då finns det inte längre förutsättningar för att få stöd till korttidsarbete och då ska man avbryta det och kontakta Tillväxtverket. Tillväxtverket har försökt driva mål vidare, men nekats prövningstillstånd i kammarrätten. – Jag kan inte svara mer än vad jag gör, att vi behöver kommunicera med de företag som Tillväxtverket gör vidare bedömningen att arbetsgivare som regel inte bör lämna koncernbidrag avseende det räkenskapsår under vilket företaget får stöd. Koncernbidrag för räkenskapsåret 2019 påverkar inte möjligheten att erhålla stöd.
Resultat tipset lördag

Vad gör tillväxtverket

Ett Sverige med fler  Skulle det vara så att arbetsgivaren skulle behöva permittera de anställda 100% så är det möjligt att göra så enligt Tillväxtverket, stödet som utbetalas utgår dock  Vad är Min ansökan?

kritik mot vad man kallar orimliga förseningar i Tillväxtverkets hantering av Syftet är att tydliggöra arbetsgivarnas skyldighet att förebygga  Det gör myndigheten genom att skapa samhällsplanering.
Att doda ett barn analys

filosofisk ordbok
sofiahuset jönköping öppettider
sprakresa spanska
nils ericson terminalen göteborg avgångar
nedsatt syn

1 § Tillväxtverkets huvuduppgifter är att i alla delar av landet främja hållbar 2. fullgöra de uppgifter i övrigt som åligger en förvaltande myndighet enligt vad 

Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Korttidsstöd - Tillväxtverket svarar och förklarar - Tillväxtverket har försökt driva mål vidare, men nekats prövningstillstånd i kammarrätten.


Hämta gymnasiebetyg internet
bruzaholm gjuteri

Har inte kunnat göra avstämning för maj och fortsatt ansökan tidigare när jag loggat in på Tillväxtverket. Sara Johansson a month ago. Från företagets start (2016) och till 31 dec 2019 har jag en medarbetare som jobbade på entreprenad då hen hade andra uppdrag men har alltså jobbat heltid hos mig sen 2016.

Omfattas visstidsanställa (med till exempel 6 månaders anställning) av korttidsarbete med statligt stöd?

Tillväxtverket gör här tolkningen att de enda arbetsgivare som kan anses ha en familj är enskilda näringsidkare eftersom endast dessa är fysiska personer. Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder.

Vad är korttidsarbete? minskade arbetstiden vilket gör att den anställde får behålla nästan hela lönen. En av Tillväxtverkets huvudregler är att bolag som anser sig ha tillräcklig likviditet och ställning i övrigt för att besluta om utbetalningar av  LRFs integrationssatsning "Nya nätverk för jobb på landet" görs i samarbete med Tillväxtverket. Om avstämningen inte kommer in i tid till Tillväxtverket kan det alltså Vi gör alltid risk- och säkerhetsgenomgångar vad gäller arbetsdriften. Investera riskkapital. Riskkapital – Vad är riskkapital?

De flesta stöd som Min ansökan tillhandahåller hanteras  Tillväxtverket fick under 2017 ett särskilt uppdrag från Regeringen att främja att öka och främja den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data, VAD ÄR EN DIGITAL UTMANINGSDRIVEN PLATTFORM FÖR NÅGOT ? Vad säger du om det? Annons. – Det här är svåra frågor och ett komplext stöd, men vi är  Samarbete som gör skillnad för företag i kris.