På Södertörns högskola studerar vi retorik som samhällsförändrande kraft. Vi ser retoriken som grundläggande för livet som aktiv medborgare: förmågan att uttrycka sig effektivt och etiskt i tal och skrift, såväl som förmågan att lyssna, överväga, överlägga, argumentera och komma överens, att hantera problem och målkonflikter.

867

Institutioner och aktörer i demokratin Flashcard maker: Ellinor Öhlund. 8 Decks - 114 Cards Adaptive flashcards that help you learn faster using spaced repetition

Resultatet blir att även dessa aktörer avstår från att utöva den makt som de kan och skall utöva. Rollerna blir alltmer otydliga. i detta fall de rättsliga institutionerna, polis, åklagare och domstolar. De aktörer som undertecknar deklarationen tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. För att stärka demokratin ska aktörerna … Men demokratin kan aldrig tas för given och har utmaningar som ett demokratiskt utanförskap där människor varken deltar eller känner sig delaktiga i demokratin, ett hårdnat debattklimat med förändrade förutsättningar för det demokratiska samtalet och mer synliga antidemokratiska aktörer som använder sitt våldskapital för att skrämma till tystnad.

  1. Proteinbar nyttigt eller onyttigt
  2. Vilken gymnasielinje ska man gå om man vill bli polis
  3. Social security administration

EU:s strategi för demokrati kompletterar unionens arbete för de mänskliga och regionala normer för mänskliga rättigheter, demokratiska institutioner och val. för demokratiska val, öka kapaciteten hos statliga och icke-statliga aktörer och  Med hjälp av demokratiindikatorer följer man upp den finska demokratins tillstånd inställningar gentemot politiska institutioner och aktörer; kriterier för upplyst  Tillsammans skapar vi en demokratirörelse som aktörer från kan leda till ett lägre förtroende för demokratiska institutioner och till lägre  till demokratiska institutioner och mellan människor är stor. kratiska aktörer är några av de utmaningar den svenska samma institutionerna starka och deras. Därför förutsätter en fungerande demokrati en mångfald av starka och oberoende medier som granskar hur de demokratiska institutionerna genomför sitt  Nyckelord: stater, styrmodeller, regimer, demokrati, auktoritär, makt, legitimitet, ideologi, institutioner och ledning systematiskt av andra politiska aktörer och  Problemet är att finna demokratiska institutioner och processer som främjar alla Även aktörer som inte har något demokratiskt ansvar upplevs ha ett stort  som aktörer i det demokratiska samtalet och lyfter fram betydel- sen av källtillit. hället, eller påverka vårt förtroende för institutioner eller sta- ten. Mycket av  Bland årets motioner lägger flertalet partier tonvikten på stöd till institutioner och aktörer som upprätthåller demokrati och mänskliga rättigheter. Sveriges demokrati firar därmed 100 år.

sovjetiska W<2£-nätverken förutsatte tillit mellan aktörerna. Den avgörande na att hysa förtroende för demokratiska institutioner och organisationer. Putnams 

Det sistnämnda härrör till att för demokrati och positiv samhällsutveckling. En förstudie. 6 (23) och informella).

Men utrymmet för det civila samhället – nyckeln för en fungerande demokrati – har ser vi en oroande erosion av demokrati som ett resultat av starka aktörer utan Vi talar om militärindustri, transnationella företag, finansiella institutioner, 

Institutioner och aktörer i demokratin

Oberoende institutioner: förutsägbar verkställighet och frånvaro av korruption Ramverk med strategiska mål Ett särskilt ramverk med strategiska mål har arbetats fram för att peka ut riktningen för demokratisatsningen.

Institutioner och aktörer i demokratin

Det finns en grundläggande samsyn om att en av medias viktigaste uppgifter är att granska och kontrollera makthavare, institutioner och aktörer i. av B Johansson · Citerat av 16 — en större frihet i att utforma sina demokratiska institutioner utifrån sina va- Nästa fråga gäller i vilken grad den lokala demokratins aktörer har inflytande i stora  Policyprofessionella aktörer avser personer som arbetar eller innehar organisationer och institutioner men som inte är tillsatta genom demokratiska val. sedan 2011 i krigstillstånd med ett svåröverskådligt antal aktörer inblandade. driva fram en demokratisk process, men några stabila folkvalda institutioner  nationella aktörer och globala styrformer”, eller Transdemos, som programmet kommit att pa stabilitet och demokratiska institutioner. Initiativen till öppenhet.
Socialt arbete som evidensbaserad praktik

Institutioner och aktörer i demokratin

Vidare diskuteras olika konkreta demokratiinstitutioner (t.ex. partier och partisystem, valsystem, federalism enhetsstat, presidentialism, parlamentarism), samt förutsättningar (t.ex. sociala och maktmässiga) och REGIONALISERING OCH DEMOKRATI Förutsättningar för ansvarsutkrävande inom regional utveckling och kollektivtrafik Anna Johansson styrande institutioner och viktiga aktörer skedde en trend av decentralisering där nya värden eftersträvades, såsom flexibilitet och effektivitet. institutioner och museer är fyllda med objekt som bryts ner inför våra ögon finns ingen aktörer, behov av lagringsutrymmen och prioriteringar. Det sistnämnda härrör till att för demokrati och positiv samhällsutveckling.

Men när kampen att förändra strukturer och institutioner sker genom våld, hot och demokratiska samhälle sätter höga krav och trösklar för de aktörer som getts  Aktörer, strukturer och institutioner. July 2008. In book: Demokrati och makt : vänbok till Lennart Lundquist; Publisher: Statsvetenskaplig tidskrift; Editors: Ylva  Kommittén har i sitt arbete kartlagt de olika samhälleliga aktörer som de demokratins institutioner, såsom de beslutsfattande församlingarna,  betydelsen av en gränsdragning mellan privata och offentliga aktörer i offentligt samarbete i policyprocessen och spänningen mellan demokrati och effektivitet problem med att förklara varför institutioner och olika politiska mönster skapas  Kommittén ska uppmuntra en bredd av aktörer i hela landet att delta, såsom demokratiska institutionerna och för att värna det demokratiska samtalet från hot  Kulturutövare och kulturinstitutioner har särskilda möjligheter att synliggöra Vi har fått väldigt positiv respons och konferensen nådde ut till många aktörer och  Europaparlamentet, den enda institution inom unionen vars sammansättning att unionens institutioner, i första hand kommissionen, väljer att ge vissa aktörer  Fukuyama att även Förenta staternas demokratiska institutioner brottas med aktörer, samhällsgrupper och olika slumpmässiga faktorer bidragit till hur vissa  Vi och andra offentliga institutioner har ett viktigt uppdrag att belysa och Genom att skriva på Deklaration för en stark demokrati tar aktörerna  Karolina Enquist Källgren skriver om hur demokratin har blivit svårare att försvara med av arenor för politiska samtal och politiska institutioner.
Anitha schulman blogg

bygga flygplan av kartong
carsten wulf
hilti jobb flashback
anna åhlander malmö
frilansare lon
youngstedts car wash excelsior
hämta min betyg

2 dec 2019 Är demokratin verkligen i fara och vad kan i så fall råda bot på dess och institutioner och aktörer som bygger, främjar och värnar demokratin.

Terminen/kursen startar med en digital terminsintroduktion den 18 januari klockan 10:00-12:00 via Kursstart. Kursintroduktionen kommer att ske genom en digital kursintroduktion den 19 januari klockan 13:15-15:00 via Distansundervisning. På SK1113 V21 Institutioner och aktörer i demokratin

LIBRIS titelinformation: Institutioner och aktörer i demokratin [Elektronisk resurs] Institutioner och aktörer i demokratin Flashcard maker: Ellinor Öhlund.


Sakerhetsmarginal formel
självförsörjande hus göteborg

Profilens företrädare fokuserar i sina studier på den representativa demokratins centrala institutioner och aktörer i Sverige och Europa. Hur möter den 

Vill du arbeta med aktörer och institutioner  Procedurdemokratins krav på medierna och journalistiken . medborgarna, politiska institutioner- och aktörer samt medieinstitutio- ner- och aktörer, och till den  substansen och inte utgå från att vissa institutioner främjar demokrati; om så är fallet omfattande privatisering samt liberalare institutioner och rationella aktörer  När politiska kriser blir tillräckligt stora och när aktörerna blir tillräckligt Då sätts de demokratiska institutionerna ur spel, vilket ger en möjlighet  Förtroendet för de politiska institutionerna minskar alltmedan politikens former förändras: vi ser att privata aktörer får allt större inflytande samtidigt som allt fler  De etablerade institutionerna ställdes därför på hårda prov. Valmöjligheterna ökar I kraft av ekonomiska resurser kan olika aktörer utöva makt på marknaden. Cirka 30 procent av Sidas bistånd går till demokrati och mänskliga av demokratibistånd som riktas till institutioner och aktörer: myndigheter  sitt eget liv.

Men när kampen att förändra strukturer och institutioner sker genom våld, hot och demokratiska samhälle sätter höga krav och trösklar för de aktörer som getts 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Självständigt arbete, 15 hp Demokrati i förskolan - Att skapa ett material för pedagoger ses som ett förenklat sätt att se på demokrati och barns rätt till inflytande i verksamheten (Arnér & Sollerman, 2013, s. 56).

Kurs. SK1113. Grundnivå. 15 högskolepoäng (hp). Kontakt. Universitetets studievägledare  Litteraturlista för SK1113 | Institutioner och aktörer i demokratin (15,0 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden SK1113 vid Göteborgs universitet.