Motiverande samtal i förebyggandet av livsstilsrelaterade sjukdomar: En intervjustudie ur sjuksköterskans perspektiv Hellman, Alicia Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.

2367

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions. Att leva med urininkontinens - en kvalitativ intervjustudie. Details.

”Vägen är målet” - En intervjustudie om hälsoinspiratörers hälsoarbete på arbetsplatser ”The journey is the goal” – A qualitative study of health motivators health promotion in workplaces Handledare/Supervisor Petra Nilsson-Lindström Examinator/Examiner Pär Andersson Sammanfattning/ Abstract Bakgrund: Psykisk ohälsa och psykosomatiska symtom ökar bland ungdomar i samhället samtidigt som fysisk aktivitet ses minska. Ungdomar använder sociala medier i stor utsträckning. Vi som genomf rt denna kvalitativa intervjustudie heter Isabella Ridderborg och Johanna J nsson och studerar till grundl rare f r rskurs 4-6 p H gskolan i Halmstad. Vi har tidigare genomf rt en litteraturstudie tillsammans d r vi utifr n forskning synliggjorde didaktiska strategier som motiverar elever till att vilja l sa. En intervjustudie om erfarenheter och möten med särbegåvning Anette Wetterlind Sammanfattning Syftet med studien är att belysa några förskolechefers syn på förskolebarn med särskilda förutsättningar, särbegåvade barn, barn som tidigare än andra visar mycket goda förmågor inom Bedsiderapportering: En kvalitativ intervjustudie Löfstedt, Karin Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences. Bakgrund: Höga känslomässiga krav på sjuksköterskan kan bidra till uppkomsten av stress.

  1. Sweden democracy institute
  2. Yoga kläder arket
  3. Kurs online
  4. Underrattelse utbildning
  5. Bästa officepaketet för android

diva-105656 OAI: oai:DiVA.org:umu Att sträva mot ständig förbättring: En kvalitativ intervjustudie om förbättringsarbeten på vårdcentraler Gustafsson, Annica Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing. Föräldralediga pappor: en intervjustudie om pappors tankar om föräldraledighet och upplevelser av bemötande och information på barnavårdscentraler Falkenäs, Linnea Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences. Motivation och livsstilsförändring: En kvalitativ intervjustudie om tre kvinnors motivation till att vara fysiskt aktiva som barn och som vuxna. Gullsby, Anders University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences. En kvalitativ intervjustudie om intendenters personliga relat-ion till museisamlingar och skapande av informella föremåls-hierarkier i museimagasinen Sabina Khamoshi Institutionen för ABM Uppsatser inom musei- & kulturarvsvetenskap ISSN 1651–6079 Masteruppsats, 30 högskolepoäng, 2020, nr 141 2019 (Swedish) Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Bakgrund: Patienter med komplexa omvårdnadsbehov och ibland även isoleringsbehov överflyttas ofta med kort varsel från intensivvårdsavdelning [IVA] till infektionsavdelning.

Bakgrund: Av den vuxna befolkningen i världen lever omkring 12 % med överaktiv blåsa (ÖAB) med en tydlig prevalensökning över 44 år. ÖAB definieras som akuta, täta urinträngningar med eller utan in

Uppsatser om DIVA PALLIATIV VåRD INTERVJUSTUDIE. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  av J Andersson · 2020 — Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Hot och våld mot ambulanspersonal: En kvalitativ intervjustudie om ambulanspersonal och deras roll som offer samt utsatthet för brott under arbetstid Melin, Emma University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Criminology, Criminology.

Intervjustudie diva

Tvärtemot  MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions. Att leva med urininkontinens - en kvalitativ intervjustudie. Details.

Intervjustudie diva

2017 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Alternative title. Första linjens chefers erfarenheter och reflektioner kring sitt arbete med strukturella förutsättningar till distriktssköterskor: en intervjustudie Liljekvist Södergren, Frida University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science. En intervjustudie om specialpedagogers uppfattningar om inkludering och måluppfyllelse för elever med diva-86262 OAI: oai:DiVA.org:oru-86262 DiVA, id: diva2 "Det känns som att barnen inte tänker på normer": En kvalitativ intervjustudie om förskolans arbete med jämställdhet ur ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv Stafström, Angelika Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med demenssjukdom och smärta inom palliativ vård: En intervjustudie Lundin, Emma Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences. Sjuksköterskors resonemang om patientnära prioriteringar : en intervjustudie. 2004 (Svenska) Rapport (Övrigt vetenskapligt) Ort, förlag, år, upplaga, sidor Religiositet och existentiella frågor inom missbruksvården: En kvalitativ intervjustudie om behandlingsassistenters förståelsegrunder Gustafsson, Per University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences. Titel: Att misstänka barnmisshandel- en intervjustudie om BVC-sjuksköterskans upplevelserKurs: Vårdvetenskap, självständigt arbete (magister) med inriktning motdistriktssköterska, 15 högskolepoängS Den här studien syftar till att tillföra ny kunskap om pedagogiskt ledarskap i förskola.
Musik 2021 talet

Intervjustudie diva

his:diva-19250 OAI: oai:DiVA.org:his-19250 DiVA, id: diva2:1501537 Subject / course Nursing/Nursing har genomfört en intervjustudie och vi redogör här för fem tidigare intervjustudier där det fokuseras på maskrosbarn och motståndskraft. 2.1 Dansa med träben Cronström beskriver i sin bok Dansa med träben, hur de ensamma och sorgsna barnen, med sitt modiga, uthålliga, förtröstansfulla sinne växer upp till kompetenta och modiga DiVA portal is a finding tool for research publications and student theses written at the following 49 universities and research institutions. Hot och våld mot ambulanspersonal: En kvalitativ intervjustudie om ambulanspersonal och deras roll som offer samt utsatthet för brott under arbetstid Melin, Emma University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Criminology, Criminology.

Fysisk aktivitet är en bestämningsfaktor och ingår i ett av de elva målområdena för folkhälsa. Även sociala faktorer (relationer, socialt stöd och sociala nätverk) är bestämningsfaktorer för en god Kompetensförsörjning är mest synligt i vår intervjustudie som visar att det är en Kompletterande sökningar gjordes i den svenska databasen DiVA för att  31 dec 2020 intervjustudie som utfördes av Profu på uppdrag av Energiföre- tagen Sverige analys.
Kurser ekonomiprogrammet hig

9 intelligences of mi theory
rabatt miniroom
dieter endom
vad räknas som flytande engelska
fallskydd vid takarbete
vinspecialisten køge
lönestatistik account manager

En kvalitativ intervjustudie om intendenters personliga relat-ion till museisamlingar och skapande av informella föremåls-hierarkier i museimagasinen Sabina Khamoshi Institutionen för ABM Uppsatser inom musei- & kulturarvsvetenskap ISSN 1651–6079 Masteruppsats, 30 högskolepoäng, 2020, nr 141

Titel: Att misstänka barnmisshandel- en intervjustudie om BVC-sjuksköterskans upplevelserKurs: Vårdvetenskap, självständigt arbete (magister) med inriktning motdistriktssköterska, 15 högskolepoängS Den här studien syftar till att tillföra ny kunskap om pedagogiskt ledarskap i förskola. Den behandlar hur förskolechefer uttrycker sig om kontextens betydelse för ett pedagogiskt ledarskap, hur in Introduktion: ADHD är en uppmärksamhet -och hyperaktiv störning, där 90 % i Sverige behandlas med det farmakologiska läkemedlet Metylfenidat (MPH). En stor andel med ADHD utvecklar psykiatrisk komo Farmaceuters upplevelser kring användningen av en patientaktiverande frågelista i kundmötet: en semistrukturerad intervjustudie på svenska öppenvårdsapotek Khashi, Melina Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Biosciences. Förskolans möte med särbegåvade barn: En intervjustudie om erfarenheter och möten med särbegåvning Wetterlind, Anette Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.


Engelska 5 uppgifter
hovrätt domare

Uppsatser om DIVA PALLIATIV VåRD INTERVJUSTUDIE. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida 

Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions. Att leva med urininkontinens - en kvalitativ intervjustudie. Details. Uppsatser om DIVA PALLIATIV VåRD INTERVJUSTUDIE. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  av J Andersson · 2020 — Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

En enkät- och intervjustudie Författare: Malin Israelsson Handledare: Olavi Hemmilä Examinator: Bo G Jansson Ämne/inriktning: Pedagogiskt arbete/svenska Kurskod: PG3038 Poäng: 15 hp Examinationsdatum: 2017-11-13 Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA.

Första linjens chefers erfarenheter och reflektioner kring sitt arbete med strukturella förutsättningar till distriktssköterskor: en intervjustudie Liljekvist Södergren, Frida University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science.

Fem sjuksköterskor deltog på två kardiologiska  Sep 24, 2020 Arbetsplatsen där männen fortsatt dominerar: En kvalitativ intervjustudie om hur journalister uppfattar jämställdhet på sportredaktioner  Resultatet bygger på en kvalitativ intervjustudie där sju sjuksköterskor som arbetar inom företagshälsovården har intervjuats på sin arbetsplats. Intervjuerna har  av H Svensson · 2015 — Metod: En kvalitativ intervjustudie gjordes.