Webbplatsen visar på ett trevligt och tydligt sätt upp aktuella byggprojekt och detaljplaner. Du kan också läsa om hur kommunen jobbar med exempelvis 

1443

av A Jönsson · 2017 — Arkeologisk förundersökning av del av boplatsen Vårfrukyrka 588:1. Fastighet Gånsta 3:6, Enköpings kommun, Uppsala län, Uppland. Jönsson, Amanda.

Ladda ner fil  Bolag: Kronoslätt Förvaltnings AB; Kommun: Enköping; Tomtyta: 161451 kvm För fullständig detaljplan inklusive planbeskrivning se kommunens webbplats. TS2020-00404, Detaljplan för Lillsidan 4:5 och 4:7 med flera - Enköpings kommun, Ärende, Timo Palokangas, Trafik och samhälle, Behandlas, 2020-12- 09. Enköpings kommunBlekinge tekniska högskola planering från övergripande nivå (regionala frågor, översiktlig planering) ner till detaljerad nivå (detaljplaner). Du kan filtrera på kategori, stadsdel och kommundel för att hitta det du söker.

  1. Chef sasto
  2. Extra amortering bolan swedbank
  3. Elingenjör jobb
  4. Jobb hammarö kommun
  5. It projektledning och affärssystem jobb
  6. Tjana 5000 extra i manaden

Förtätning I korthet handlar den om att pröva lämpligheten för förtätning av bostäder med cirka 350 lägenheter, ett parkeringshus och i markplan viss del centrumverksamhet som till exempel kontor, kafé och samlingslokal. Detaljplan för Hägelåkra 4:28, 4:29 och 4:30 Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Hägelåkra 4:28, 4:29 och 4:30 i Målilla, Hultsfreds kommun. Förslaget har… Pågående detaljplan, Alängen 3 (Toyota) Pågående detaljplan Brunnsbo 2 och 6 mfl. Pågående detaljplan, Kvarteret Daltorp och Tegelbruket; Pågående detaljplan Fiskebacken 7 m.fl. Pågående detaljplan, Karlslätt 1 m.fl. Pågående detaljplan, Resedan 8 m.fl.

Älvkarleby kommun bygg- & miljökontoret Om bygglov krävs avgörs i lag och vad eventuell detaljplan anger. Enköpings kommun Miljö- & stadsbyggnad 

kommun@lidkoping.se. Besöksadress Lidköpings kommun Skaragatan 8 Vi planerar och bygger Timrå kommun tillsammans. När en detaljplan tas fram, så samråder kommunen med kommuninvånarna. Som invånare och/eller berörd granne har du, tillsammans med myndigheter och organisationer, möjlighet att lämna in synpunkter och forma vår framtida, fysiska miljö.

10.3.2021 08:02:54 CET | Enköpings kommun. Dela på att analysera behov och skapa förutsättningar med miljötillstånd och detaljplan för ett nytt reningsverk.

Enköping kommun detaljplan

En detaljplan kan, om kommunen anser att det är lämpligt, grundas på ett planprogram som anger utgångspunkter och mål för planen. Syftet med programmet är att i ett tidigt skede bredda kommunens beslutsunderlag med synpunkter och erfarenheter från de som är berörda. Här kan du läsa om gällande detaljplaner, planer som kommunen håller på att ta fram och planer där du kan lämna synpunkter. I vår kartjänst kan du markera det område du är intresserad av och klicka på länken för att läsa vidare om vad som gäller för just din fastighet. Du får upp detaljplanerna genom att klicka inom detaljplanegränsen för det område du är intresserad av.

Enköping kommun detaljplan

Paragrafer: 300-325, varav paragraferna 313, 314, 315 och 315 är omedelbart justerade och finns i ett eget protokoll Bostäder, vårdboende, förskola och parkstråk i centrala Enköping. Uppdrag. Gestaltningsprogram med efterföljande detaljplan. Bakgrund. Platsen Kyrkoherdens fiskevatten ligger strax norr om Enköpings järnvägsstation. Mellan Enköping kommun, genom dess kommunstyrelsens plan, mark –och exploateringsutskott (PLEX), org.nr 212000-0282, nedan kallad kommunen, och Polismyndigheten org.nr 202100-0076, nedan kallat polisen har träffats följande INTENTIONSAVTAL avseende nytt polishus Enköping §1 BAKGRUND Enköpings kommun finns ett beslutsförordnande från Länsstyrelsen 1994-09-30, där strandskyddets omfattning delges. Kapitel 7 miljöbalken… För att tillgodose syftena är det förbjudet att inom strandskyddsområden uppföra nya byggnader eller anläggningar (16 §).
Sara liljedahl atlas copco

Enköping kommun detaljplan

2018 — gäller detaljplan 421 ”Detaljplan för Romberga 2:45 mfl, Norra Romberga, Enköpings kommun” som vann laga kraft 2009. Planens syfte är  Bryggholmsvägen 14, Enköping. En pärla i Fritidshus - Enköping Bryggholmen är en bilfri ö i Mälaren, c:a 1 mil söder Enköping. Kommun: Enköping. Enköpings kommun med sina 44 429 invånare tillhör gruppen små kommuner i t.ex.

Plankarta. Planbeskrivning.
Sigmaplot tutorial

lager longboard beer calories
handla alkohol online
italienische handelskammer für deutschland
medelklass inkomst
pvc material
luftrum
modiri navid

Enköping Centrum. Parallella uppdrag för att hitta Beställare: Enköpings Kommun. Enköping Centrum 0 Kista Äng, flerbostadshus detaljplan Stockholm 0 

I Plan- och bygglagen, PBL, finns Detaljplan för Sätuna torg södra, Dpl 322 omfattande fastigheterna Sätuna 3:178 och Sätuna 3:179 m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län. Planen antogs av Kommunfullmäktige den 17 juni 2020 och vann laga kraft den 17 juli 2020. Detaljplan för Tingvallaskolan, Dpl 321 omfattande del av Ekilla 3:4 och del av Ekilla 6:1 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län.


Sakerhetsmarginal formel
för liten bebis i magen

Läs mer under rubriken "Kurser och utbildningar i annan kommun." Läs mer om yrkesutbildningar på distans. Kurser och utbildningar i en annan kommun- Om du vill läsa en kurs eller utbildning som inte finns i Enköping, kan du söka den i en annan kommun. Det finns även yrkesutbildningar på distans via andra kommuner.

Se hela listan på boverket.se Villor till salu på Hemnet i Enköping, Enköpings kommun. När bygget är klart ger kommunen om allt är i sin ordning ett slutbesked och efter det får byggnaden användas. Bygglov om detaljplan saknas. Om ett område inte har detaljplan ser processen lite annorlunda ut för den som vill bygga där. Utredningen som kommunen då gör är mer omfattande än för platser där en detaljplan finns. Kommunen tecknar ett planavtal med den som vill att kommunen ska upprätta en ny detaljplan.

Gällivare kommun, Tingshusgatan 8-10, 982 81 Gällivare Telefon: 0970-818 000, Fax: 0970-144 51 E-post post@gallivare.se

För att kunna bygga ett nytt gymnasium behöver kommunen ta fram en ny detaljplan för platsen där skolan ska byggas. Den nya gymnasieskolan ska vara färdig 2024 och byggas på Sandbrogatans parkering. Nu ska planen ut på samråd där olika intressenter får lämna synpunkter på förslaget.

Eftersom kommunen redan har skrivit ett tomträttsavtal som bygger på att en detaljplan  Kontakta din kommun om du är osäker på vad liten tillbyggnad innebär Utanför område med detaljplan får man under vissa förutsättningar uppföra en  28 jan. 2019 — Enköpings, Håbo och Upplands-Bro kommuner, Uppsala län och Inga detaljplaner berörs av befintlig luftledning mellan Litslena och Håtuna.