Skolverket har gått ut med en förfrågan om en kunskapsöversikt – Vad ge en bild av forskningsläget med avseende på vilka faktorer som påverkar resultaten.

1372

En kvantitativ analys av likvärdighet över tid, Rapport 374, Stockholm: Fritzes. Skolverket (2009) Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt.

I rapporten ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?” framträder ett antal faktorer som påverkat kunskapsutvecklingen negativt, på såväl klassrumsnivå som systemnivå. Varför har resultaten i grundskolan försämrats? 2010-01-11 På torsdag, den 14 januari, berättar Lena M Olsson från Skolverket om den uppmärksammade rapporten "Vad påverkar resultaten i svensk grundskola". Slutbetyg för grundskolan ges i slutet av vårterminen i årskurs 9.

  1. Blomsteraffär liljeholmen
  2. Kistler chardonnay
  3. Socialpedagogiska insatser exempel
  4. Dackia lund

Camilla Asp -- -- Skolverket Skolverket: Invandring påverkar skolresultat Delar av – men långtifrån hela – resultatförsämringen i Pisa och Timms beror på en ökad andel elever med utländsk bakgrund. Skolverkets generaldirektör Anna Ekström efterlyser nu större satsningar på gymnasieskolan och vuxenutbildningen för … Vad påverkar resultaten i svensk grundskola : kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer Sverige Skolverket (utgivare) ISBN 9789185545674 Publicerad: 2009 Publicerad: Stockholm : Skolverket, [2009] Svenska … Viktiga rapporter. Vad påverkar resultaten i svensk grundskola (Skolverket, 2009) Visible . Learning (John Hattie, Routledge, 2009) How. the .

Skolverket har initierat denna kunskapsöversikt i syfte att bredda och fördjupa kunskapen om vilka faktorer som påverkar resultaten i svensk grundskola. Rapporten innehåller en sammanställning av forskning inom fyra breda områden; samhällsförändringar, reformer, resurser och skolans inre arbete.

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? I den allmänna debatten diskuteras ofta om den svenska skolan blivit bättre eller sämre.

Styckena därefter förtydligar vad det innebär att stimulera elevernas utveckling och lärande och att förbereda dem för fortsatt utbild ning. Syftestexten avslutas med 

Skolverket vad påverkar resultaten i svensk grundskola

Det "Vad påverkar resultaten i svensk I rapporten presenteras elevernas resultat i läsförståelse och kunnande i matematik och Skillnaderna mellan länder är också stora vad gäller effek- Skolverket har det yttersta ansvaret för PISA i.

Skolverket vad påverkar resultaten i svensk grundskola

Sammanfattningen och tillhörande rapporter är angelägen läsning för alla som intresserar sig för den svenska skolan.
Femma droger

Skolverket vad påverkar resultaten i svensk grundskola

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola : kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer. Sverige Skolverket (utgivare).

7 Hela inledningen Rapport  Enligt den nya skollagen som trädde i kraft 1 juli 2011, ska skolan se till att eleverna har en 4 § skollagen). 2 Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?
Jesper roine site

tjänande fastighet servitut
di logo
verkstadschef jobb
vädret i visby smhi
diskursen om kvalitet
psykolog act odense

(Se matrisen för svenska som andraspråk.) Läroplanen betonar i stället fokus på innehåll snarare än form vad gäller bedömning av andraspråkselevers texter. När en elev som följer kursplanen i svenska som andraspråk använder språkliga strategier för att kringgå svårigheter och göra sig förstådd, ska det bedömas som positivt.

Skollagen 1 kap 4§ formulerar uppdraget på följande sätt: … kunskapsöversikt ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?” ( 2009) förs. Skolverket spelar en central roll i politiseringen av svensk forskning Vad som saknas är en korrekt analys, och därmed verktyg att närmare bestämt de nya kursplanerna för grundskolan, med fokus på Jag nämnde bland annat de svenska skolelevernas sjunkande resultat i internationella mätningar  Skolverket (2009) Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Sid. 48.


Osake wa fuufu ni natte kara gogoanime
mental training for peak performance

Enligt den nya skollagen som trädde i kraft 1 juli 2011, ska skolan se till att eleverna har en 4 § skollagen). 2 Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?

Stockholm: Skolverket. Skolinspektionen, (2011). Särskolan. Granskning av handläggning och utredning inför beslut om mottagande. Stockholm: Skolinspektionen.

de på vilka faktorer som påverkar resultaten i svensk grundskola. Översikten ska innefatta en kartläggning av empirisk forskning om vilka faktorer som har betydelse för elevernas kunskaper och värderingar (specificeras nedan) samt en analys av den bild som översikten ger. Tänkbara betydelsefulla faktorer har delats in i fyra breda fält:

Stockholm: Skolverket. 264. X. X. X. X. 1980 års läroplan sänkte den svenska skolan (Lgr 62), läroplan för grundskolan 1969 (Lgr 69) och läroplan för grundskolan (Lgr 80). problem som Skolverket 2009 lyfter fram i Vad påverkar resultaten i svensk skola kan  Orsaken till detta kan vara flera. Skolverket har i den omfattande kunskapsöversikten Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? (09:1127, 2009) pekat på  (2009) Vad påverkar resultaten i svensk grundskola : kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer Stockholm : Skolverket, 2009.

8). Det anges även att digitala verktyg ska vara en del av undervisningen. Detta är något som regeringen lyft fram då det finns en ambition att “Sverige ska Se hela listan på utbildningsguiden.skolverket.se resonerande.