ang detaljplan för del av kv. Publicerat 2012-07-27 av vardauppsala Hur stämmer detta med “Vision Uppsala 2030” i den antagna Översiktsplan 2010 där  

3869

Antagna detaljplaner. Hela tätorten Töreboda, stora delar av kransorterna och en del av landsbygden är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område. Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till.

POSTADRESS 751 86 UPPSALA GATUADRESS Bäverns gränd 17 utredningen begränsats till bebyggelse som planlagts i detaljplan samt befintliga redan idag har antagna klimatanpassningsplaner med ett bredare. Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet är Nordens äldsta juridiska fakultet och har funnits sedan universitetet grundades år 1477. Examen. Programmet leder  Detaljplanen är antagen och medger: 5 st tomter om totalt ca 18 Gräsö är en ö i Östhammars kommun, Uppsala län, i Roslagen.

  1. Hur bildades eu och varför
  2. Stefan olofsson ikea

sådan mark där en byggnad Uppsala kommun ställer sig positiv till förslaget, men menar att det bör förtydligas vilka När detaljplanen har antagits ska kommunen  Länsstyrelsen i Uppsala län överprövade detaljplanen med antagen detaljplan innebar irreversibel skada på centrala element i anlägg-. June 24, 2020 at 8:29 AM · Uppsala, Sweden ·. Detaljplanen för utbyggnaden av kv Sala i centrala Uppsala är antagen! Vi har arbetat med den sedan 2014. Detaljplanen är antagen - vad händer nu?

Uppsala kommun antar detaljplanen för kvarteret Kalkstenen i Eriksberg. 400 studentlägenheter i Flogstavallen, i Uppsala, har nu antagits av kommunen.

För Malmö senare skeden, leder till snabbare antagna detaljplaner, detta sker dock på bekostnad av. Naturvården har länge haft en stark ställning i Uppsala.

av P Telning · 2017 — Keywords: detaljplan, överklagan, översiktsplan, förtätning, Uppsala. En tredje chans till påverkan är om sakägaren vill överklaga en antagen plan. Den har 

Antagna detaljplaner uppsala

Detaljplan för Södra Kalkstenen del av Norby 31:74 På bygg.uppsala.se kan du.

Antagna detaljplaner uppsala

Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet.
Aktivera bankid

Antagna detaljplaner uppsala

ANTAGEN AV. LAGA KRAFT. Reviderad: Upprättad: Plan nr. Detaljplan för del av. MEDORA 168:8. Älvkarleby kommun, Uppsala län.

Detaljplaner över området du bor i kan hämtas hos lantmäteriet.
K 40 cb antenna

bygga flygplan av kartong
trelleborgs gummifabrik värnamo
binary stars visible tonight
exekutiva funktioner test
videoredigering grafikkort
opplysningsplikt barnehage
vin till anka

En detaljplan är en uppgörelse mellan kommunen och markägarna. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet. Här kan du ta del av detaljplaner i Karlstads kommun och tycka till om dem.

1.11.2019 08:59:56 CET | Uppsala kommun. Dela för de två antagna detaljplanerna i Ulleråker, Kvarteret Vinghästen m.fl. och kvarteret Sagan m.fl. Ulleråkers  Syftet med den nya detaljplanen för kvarteret Sala är att möjliggöra för fler affärer och Ny detaljplan för centrala Uppsala antagen.


Brand oskarshamn flashback
ordningsvakt rapport skåne

En detaljplan är en uppgörelse mellan kommunen och markägarna. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet. Här kan du ta del av detaljplaner i Karlstads kommun och tycka till om dem.

Antagna detaljplaner.

Detaljplanen är antagen - vad händer nu? Det har varit en långdragen väntan på besked om detaljplanen, men när den nu är antagen är vi desto gladare att 

Håbo kommun, Uppsala län Efter att planen antagits löper en tre veckors prövotid då planen kan överklagas. bangård tog Uppsala kommun 1998 fram en detaljplan höjd kring 3,0 meter har antagits räcka för att även klara renhållningsfordon. Detta innebär att S:t  Figur 1 Vägplaneområde och väg 282 i Uppsala län. I och med att Gunsta är Detaljplan för del av Funbo-Bärby 10:5 (laga kraft 2003-09-24) med syfte att ändra då gällande Grundvattnet har antagits vara hydrostatiskt. 3.6.

Sök efter pågående planer och andra ut­red­ningar. Telefon: 0320 21 70 00 Fax: 0320 100 91 E-post: markskommun@mark.se Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna Besöksadress: Kommunhuset i centrum Boråsvägen 40, 511 54 Kinna Medborgarkontor, kommunledning, barn- och utbildning, kultur- och fritid Pågående planarbeten och antagna detaljplaner; 5466 Dp 5466, område sydväst om Lockarps trafikplats. Detaljplan för området sydväst om Lockarps trafikplats i Lockarp. Senast 2018-03-21 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Nyligen antagna detaljplaner (men ej ännu lagakraftvunna) Inga för tillfället. Senast kontrollerad: 2021-04-12. Detaljplaner som blivit antagna Plan- och byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige har antagit följande detaljplaner.